BÜYÜK BAŞARILARA KÜÇÜK ADIMLAR PROJESİ

Büyük Başarılara Küçük Adımlar Projesi

Büyük Başarılara Küçük Adımlar Projesi

Öğrencilerimizin her eğitim kademesinde daha kaliteli bir eğitim almaları,üst öğrenimlerine geçişte hazır bulunuşluk düzeylerinin arttırılması ve öğrencilerin öğrenmeye ve çalışmaya motive edilmesi ve izlenebilir yöntemlerle başarılarının takip edilmesidir.

A - Projenin Amacı ve Gerekçesi

1.       Mevcut Durum:

Halkapınar’da öğrenim gören öğrencilerimiz, genellikle köylerden taşıma ile ilçe merkezine gelen veya yatılı olarak pansiyonda kalan öğrencilerdir.2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin toplamı 665 öğrencidir. Bu öğrencilerden 155 tanesi taşıma kapsamında başka bir okula taşınmakta ve 140 öğrencimiz ise Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalmaktadır. Bu veriye göre ilçemiz öğrencilerinin %45’i bulunduğu yerleşim yerinde eğitim öğretim yapmamaktadır. Ayrıca öğrenci velilerimizin profiline baktığımızda genellikle çiftçi olarak çalışan, ya da evinden ayrı diğer şehirlerde çalışan velilerimizin çokluğu göze batmaktadır. Velilerimizin ekonomik durumu iyi olmamakla beraber, eğitim öğretim bilinci de çok fazla gelişmemiştir.

Sonuç olarak elimizde akademik başarısı düşük, maddi durum iyi olmayan, aile desteği alamayan dezavantajlı bir öğrenci kitlesi mevcuttur.

2.        Uygulama Gerekçeleri:

İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin akademik başarısı istenilen seviyede değildir. Gerek ortaöğretime geçiş sınavlarında gerekse yükseköğretime geçiş sınavlarında öğrencilerimiz bölgemiz açısından bakıldığında Konya il ortalamasının altında görünmektedir. Son üç yılın istatistik verilerine bakacak olursak, ilçemiz ortaöğretime geçiş sınavında Konya ortalamasının altında kalmaktadır. Bu durum yüksek öğrenime geçişte de aynıdır.

 

3.       Amaç:

Bu projenin genel amacı; İlçemiz okullarında eğitim gören tüm öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmaktır. Bu genel amaç altında projenin alt amaçları ise, öğrencilerimizin her eğitim kademesinde daha kaliteli bir eğitim almaları, üst öğrenimlerine geçişte hazır bulunuşluk düzeylerinin arttırılması, öğrencilerin öğrenmeye ve çalışmaya motive edilmesi ve izlenebilir yöntemlerle başarılarının takip edilmesidir.