DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler Eğitimi Projesi

Değerler Eğitimi Projesi

GENEL AMAÇ

Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri projemizin genel amacını oluşturmaktadır.

A - Projenin Amacı ve Gerekçesi

1.       Uygulama Gerekçeleri:

Değerler davranışlarımıza yön veren standartlardır. Hayatımızın her yerinde her zaman zihnimizdeki çeşitli değerlerle harekete geçeriz. Bu nedenle değerler, tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir, onlara yön verir. Sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü vb. gibi temel insani değerler insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

  • Yükselen şiddet eğilimleri,
  • Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
  • Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme
  • İş ahlâkında düşüş,
  • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
  • Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.

Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.

Milli Eğitim Bakanlığı 18.Milli eğitim Şurası 20 ile 34. Maddeleri arasında alınan kararlar ve 2010/53 Numaralı ilk Ders genelgesi kapsamında okullarımızda Değerler ve eğitimi ile ilgili proje ve faaliyetlerin yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda ülkemizde birçok il ve ilçe Değerler Eğitimi hakkında projeler üretmiş ve faaliyetler yürütmüştür.