İVRİZ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

İvriz Çevre Düzenleme Projesi

İvriz Çevre Düzenleme Projesi

Genel Amaç

 Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm alt yapısının güçlendirilmesi yoluyla bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak

Özel Amaç

Halkapınar İlçesi İvriz Kaya Anıtı etrafında çevre düzenlemesi yaparak, turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal varlıkların bölgede çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak.

 İvriz Kaya Anıtı çevresinde yöreye has doğal ürünlerin ve turistik eşyaların doğal ortamında yöre halkı tarafından tanıtılması ve satılması ile bölgenin turizm gelirini ve rekabetçiliğinin arttırılmasına katkı sağlamak.

İvriz doğal güzelliklerinin tarihi ile bütünleştirilerek İvriz’in bölgede turizme alternatif bir model olarak gelişmesi ve yeniden hizmete sunulmasını sağlamak.

Projemiz 2013 yılında başlayarak 2014 yılında tamamlanmıştır.

Proje Sahibi: Halkapınar Kaymakamlığı

Proje Ortağı: Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje İştirakçisi: Halkapınar Belediyesi

Hİbe ve Denetim: Mevlana Kalkınma Ajansı